Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

SOWISYSTEM

System posiada dwa podstawowe moduły biznesowe:

Moduł pozwala na rejestrację dokumentów płatniczych typu faktury, nakazy płatnicze, weksle itp. oraz ich obsługę poprzez monitoring płatności lub obsługę windykacyjną.

Obsługa prewencyjna – Monitoring

Monitoring realizowany jest za pomocą tzw. szablonów monitoringu. W łatwy sposób dla dowolnej sprawy/płatności tworzymy w systemie plan zdarzeń mających na celu przypominanie kontrahentowi o konieczności realizacji płatności poprzez sms, maile, fax, rozmowy telefoniczne, spotkania z Klientem. System całym tym procesem zawiaduje w sposób zautomatyzowany. Sam wskazuje pracownikowi działu monitoringu i windykacji moment,w którym należy skontaktować się z klientem oraz realizuje smsy i e-maile. Po skończonym procesie monitoringu system automatycznie generuje szczegółowy raport pokazujący planowane i zrealizowane przez system i pracowników działania.

Obsługa windykacyjna

Rejestracja spraw następuje w sposób zautomatyzowany. Możemy tu tworzyć szablony postępowania upominawczego (telefony, sms, maile). W przypadku ugody na dowolnym etapie, system pilnuje terminowości spłat ustalonych w procesie negocjacji. W innych wypadkach pozwala w sposób maksymalnie uproszczony obsłużyć postępowanie prawne, sądowe oraz egzekucję komorniczą. Jest to bardzo wygodne narzędzie pozwalające na maksymalnie szybką obslugę należności. Na każdym etapie gotowe szablony dokumentów system wysyła do zainteresowanych stron.

Największą zaletą systemu jest to, że z jednej strony mamy pełną informację nt. dłużnika i realizowanych w jego kontekście działań przez pracowników. Z drugiej strony mamy możliwość raportowania i analizowania skuteczności działań naszych pracowników oraz rozliczania ich z wykonanych czynności. Każde działanie w systemie ma swoje odbicie w rejestrze czynności pracowników.

System posiada zautomatyzowany mechanizm importu informacji nt. płatności Klientów m.in. przez import wyciągów bankowych lub raportów kasowych. Sprawy/dokumenty płatnicze rozliczone automatycznie przestają być realizowane przez system. Dzięki modułowej konstrukcji, system jest w stanie się integrować z prawie każdym systemem finsnsowo – księgowym dostępnym na polskim rynku.

To doskonałe i sprawdzone narzędzie do sprawnego zarządzania finansami firmy.

SYSTEM CRM

Moduł ten umożliwia uzyskanie komplementarnego obrazu realacji firmy z Klientem od fazy nawiązania kontraktu poprzez kolejne etapy współpracy. Pozwala na uporządkowanie całej wiedzy o swoich Klientach. Umożliwia dbałość o każdą potencjalną relację tak, aby uzyskać przewagę nad konkurencją. Wspiera nowoczesne techniki marketingowe w tym przeprowadzanie kampanii marketingu bezpośredniego. SOWISYSTEM to gwarancja takiego rozwoju przedsiębiorstwa, który pozwala zwłaszcza nowym pracownikom w firmie, na ich szybkie wdrożenie. Ma to szczególne znaczenie w firmach o częstej rotacji osób.

SOWISYSTEM to system klasy CRM (Customer Relationship Management), którego głównym zadaniem jes gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentacja informacji dotyczących Klientów firmy. Zapewnia każdemu z użytkowników stały dostęp do informacji opisujących pełną historię współpracy z danym kontrahentem lub osobą kontaktową. Historia kontaktów z Klientami zawiera wszystkie wprowadzone notatki, wykonanane/zaplanowane działania.

Dzięki możliwości integracji z systemami/programami do obsługi sprzedaży posiada możliwość podglądu i tworzenia oferty, podglądu złożonych zamówień czy faktur. Zarządza również korespondencją tak elektroniczną jak i listową czy faksową oraz wszelkiego rodzaju dokumentami, w tym zapisanymi w zewnętrznych systemach handlowych.

SOWISYSTEM to także komunikacja oraz narzędzie planowania czasu pracy. Do dyspozycji każdego z użytkowników oddany zostaje rozbudowany kalendarz zadań pozwalający na planowanie własnego czasu pracy oraz przydzielanie zadań podwładnym. W obu przypadkach system czuwa nad stanem realizacji zadania wraz z automatycznym powiadomieniem pracownika o konieczności wykonania zaplanowanych czynności.

Gromadzone w systemie dane w łatwy sposób można zaprezentować w postaci różnorodnych analiz i statystyk. Posiadanie tak szczegółowych informacji przyczynia się do optymalizacji kosztów, prowadzenia efektywniejszych i skuteczniejszych działań handlowych oraz racjonalizacji obsługi Klienta.

Jako twórcy systemu zapewniamy wszystkim modułom maksymalną elastyczność – odpowiadając na specyfikę branży, dbamy jednocześnie o ekonomiczność i przyjazność interface'u użytkownika. Wyróżniającą cechą systemu jest możliwość wprowadzania zmian jego konfiguracji na bieżąco przez Klienta we własnym zakresie.

Zobacz nasze pozostałe prace
Zintegrowany System Obsługi Zakupu, Produkcji Oraz Sprzedaży
Aplikacja do zarządzania danymi współpracująca z MS Excel
System CallCenter
Aplikacja do zarządzania danymi produkcyjnymi

Nasze programy

Zobacz, co gwarantujemy

  • profesjonalizm
  • nowe technologie
  • terminowość
  • całodobowe wsparcie
Biuro handlowe: ul. Witkowskiego 2, 87-100 Toruń
+48 607 102 238 kts@kts.torun.pl
Skontaktuj się z nami